Beskatning af firmabil giver mulighed for privatkørsel

Hvis man sætter sig ind i skattereglerne på området for firmabiler, så vil man nemmere få råd til at anskaffe en passende bil til brug i både firmaet samt til privatkørsel. Faktisk kan man med den rette beskatning af firmabil få råd til en større og dyrere bil frem for at have to separate mindre biler.

Skattereglerne for firmabiler kan virke besværlige og uoverskuelige, idet der er skrevet tykke bøger og cirkulærer om emnet, og reglerne ændres ofte på området. Men grundlæggende er reglerne temmelig enkle, idet firmaer kan enten købe en firmabil og afdrage denne med 25 % om året af bilens restværdi, eller man kan vælge at lease en firmabil og fradrage 100 % af leasingudgifterne i firmaregnskabet.

Derved hjælper staten altså firmaer til at få råd til firmabiler, og det er muligt med den rette model at anvende firmabilen til privat kørsel udenfor normalarbejdstid samt i weekender og ferier. Dette gør det derfor muligt for folk uden egen bil at tage på campingferie og medtage bagage og eventuelt en campingvogn, hvis man camperer forskellige steder hvert år og ikke er fastliggere.

 

Leasing af firmabil

De fleste firmaer ønsker ikke at være forpligtet til at anvende samme bil i en længere årrække, så når man endda kan undgå at binde likviditet ved leasing af biler, så er denne model ofte at foretrække, da det regnskabsmæssigt er nemt og enkelt at blot fratrække de faste månedlige leasingudgifter, hvilket også giver bedre overblik og fjerner variable udgifter til serviceeftersyn, reparationer samt det uundgåelige værditab på bilen, når den skal udskiftes.

Private kan også lease en bil, og privatleasing er faktisk stærkt stigende hvert eneste år, men flex leasing er stadig den leasingmodel, der giver mest udbytte for den enkelte, da man her deles om samme bil samt leasingudgifterne på bilen. Man anslår hvor stor en andel af bilens samlede kørte km er private kørte km, og denne procentdel skal den ansatte så betale af de samtlige leasingudgifter hver måned. Den ansatte i firmaet kan nu ganske lovligt anvende firmabilen til privatkørsel udenfor normal arbejdstid, idet man blot skal føre en kørebog i bilen, så man altid kan se, hvem der skal betale for køreturen.

 

Skattereglerne for firmabiler

Audis hjemmeside finder man en enkelt beregningsmodel, der viser mulighederne for valg af firmabil ud fra et givent beskatningsgrundlag, som er bilens nypris. Man kan her finde de Audi modeller, som man har råd og lyst til, og der er jo absolut tale om store biler i høj kvalitet, men ofte er det svært for private at købe en dyr luksusbil, der måske koster mere end 500.000 kr.

På hjemmesiden vælger man den foretrukne model med det ønskede ekstraudstyr, og så kan man enkelt ændre på de økonomiske parametre på en skala og i sidste ende få en præcis månedlig leasingudgift. Generelt set får man mere ud af firmaleasing, hvis man vælger store og dyre biler, da staten har indført såkaldte mindstebeskatningsregler, som medfører biler skal beskattes ud fra bilens nyprisværdi dog et minimumsberegningsgrundlag på 160.000 kr. og 15 % beskatning af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. Bilværdien over 300.000 kr. beskattes med 20 % samt et miljøtillæg.

Hvis man eksempelvist har råd til og synes godt om Audi Q5, så vil denne bil koste omkring 500.000 kr. uden ekstraudstyr monteret, og den vil kunne leases for omkring 4.600 kr. om måneden. Hvis firmaet og den ansatte hver kører 50 % af bilens kørte km om året, så bliver det en månedlig udgift på 2.300 kr. til hver, hvilket er et yderst rimeligt beløb for en sådan kraftig luksusbil.

Billede: llee_wu

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *